Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului. Cod SMIS 111320. Proiect cofinantat din fonduri europene prin Programul Operational Capacitate Administrativa.

Prima pagina Noutati Despre proiect Rezultate Resurse documentare Comunitatea DAP Dialog social si civic Contact
Rezultate

Rezultatele la care ne-am angajat prin implementarea proiectului converg catre cele doua rezultate de program ale liniei de finantare, respectiv:

Rezultat program 1 - Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice inižiate de Guvern

  • Rezultat proiect 1 - 60 persoane din ONG-uri instruite in domeniul ”POLITICI PUBLICE - informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului”
  • Rezultat proiect 2 - Kit pedagogic de formare a personalului din ONG-uri pe tema ”POLITICI PUBLICE - informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului” elaborat si publicat pe website
  • Rezultat proiect 3 - Personal din ONG-uri - 8 formatori din reteaua de formatori „EDUC Trainer” a asociatiei CRIPS formati pentru a implementa modelul de formare ”POLITICI PUBLICE - informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului”, in beneficiul ONG-urilor;
  • Rezultat proiect 4 - Instrument de dialog social si civic constand in website si grup de discutii pe Facebook cu tema ”Dialog social si civic pentru voluntariat in interesul copilului”

Rezultat program 2 - Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate;

  • Rezultat proiect 5 - Politica publica alternativa vizand cadrul metodologic de implementare a Legii voluntariatului pentru respectarea drepturilor copilului, promovata si acceptata

Rezultatele care presupun materiale elaborate – text si video - vor fi publicate la aceasta rubrica, pe masura finalizarii lor.

Prima pagina Noutati Despre proiect Rezultate Resurse documentare Comunitatea DAP Dialog social si civic Contact