Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului. Cod SMIS 111320. Proiect cofinantat din fonduri europene prin Programul Operational Capacitate Administrativa.

Prima pagina Noutati Despre proiect Rezultate Resurse documentare Comunitatea DAP Dialog social si civic Grupul de discutii Contact
Despre Proiectul DAP Voluntar


The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.

— Mahatma Gandhi


Dialog, Actiune si Profesionalism
in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului.

Proiect cod SMIS 2014 - 111320


Beneficiar: Asociatia Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale - CRIPS

Finantare: Programul Operational Capacitate Administrativa, contract de finantare nr. 128 / 07.06.2018

Buget: 906.118,53 lei, din care 887.996,17 lei finantare nerambursabila acordata de AM POCA, echivalenta cu 98% din valoarea eligibila a cheltuielilor efectuate de catre Beneficiar.

Perioada de implementare: 16 luni, in intervalul 07.06.2018 07.10.2019

Scop: Cresterea capacitatii ONG-urilor active in sectorul social – protectia copilului - si in sectorul educatiei de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice.

Grup tinta: Reprezentanti ai ONG-urilor, personal din autoritati si institutii publice.

Obiective strategice:

 • Cresterea competentelor a 60 de persoane din ONGuri de a se implica in elaborarea si promovarea de politici publice vizând voluntariatul cu si pentru copii, pâna la finalul lunii a 10-a de derulare a proiectului; ONG-urile implicate in proiect vor fi selectate din 3 (trei) judete: Alba, Buzau si Ialomita.
 • Imbunatatirea resurselor pedagogice de formare si cresterea competentelor a 8 formatori din reteaua de formatori EDUC Trainer promovata de CRIPS in sustinerea de cursuri destinate personalului din ONGuri pentru a se implica in elaborarea si promovarea de politici publice, pana la finalul proiectului.
 • Cresterea accesului la informatie si imbunatatirea participarii personalului din ONGuri la dialog social si civic pe tema voluntariatului cu si pentru copii, in randul a peste 50 de ONGuri pana la finalul proiectului
 • Formularea si promovarea unei propuneri alternative la politicile publice referitoare la voluntariat având in vedere asigurarea unui cadru metodologic bazat pe respectarea si promovarea drepturilor copilului, atât in cazul voluntarului copil, cât si a copilului beneficiar al actiunilor efectuate de voluntari, pâna la finalul proiectului.

Activitati desfasurate in cadrul proiectului

A1 - Managementul proiectului

Managementul proiectului DAP Voluntar Dialog, Actiune si Profesionalism in promovarea de catre ONG-uri a voluntariatului in interesul copilului este asigurat de catre Asociatia CRIPS - Centrul de Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale, Bucuresti, in colaborare cu DGASPC Alba, Buzau si Ialomita, precum si formatori din cadrul retelei EDUC Trainer, promovate de CRIPS.

A2 - Elaborare si aplicare model de formare ”POLITICI PUBLICE – informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului”

CRIPS elaboreaza un model de formare a personalului din ONG-uri care sa contribuie la imbunatatirea cunostintelor si competentelor in analiza politicilor publice relevante pentru domeniul de activitate – protectia copilului si educatie, in elaborarea si promovarea de politici publice alternative. Modelul de formare se structureaza in 3 module:

 • M1 – Introducere in politici publice si strategii
 • M2 – Dialog social si civic pentru voluntariat cu si pentru copii
 • M3 – Politici publice alternative de suport al voluntariatului cu si pentru copii.

Modelul de formare elaborat urmeaza a fi aplicat in 3 cursuri pilot organizate la Alba Iulia, Buzau si Slobozia – in care intervin 6 formatori locali, experti pe termen scurt membri ai echipei de implementare, selectionati din cadrul retelei EDUC Trainer – promovate de catre CRIPS.

Dupa finalizarea modelului de formare, acesta este transmis – spre studiu – catre formatorii locali, astfel incât cei 6 experti pe termen scurt sa poata participa, informati si in cunostinta de cauza, la Atelierul de lucru.

Atelierul de lucru are urmatoarele obiective:

 • Dezbaterea elementelor de continut si de metode pedagogice pentru a facilita organizarea unitara a cursurilor pilot;
 • Clarificarea criteriilor de selectie a cursantilor si a metodologiei de inscriere la curs, cu inregistrarea fiecarui beneficiar al cursului in grupul tinta;
 • Discutarea aspectelor administrative ale cursurilor pilot.

La Atelierul de lucru vor participa câte 2 formatori locali din judetele: Alba, Buzau si Ialomita, care urmeaza sa sustina cursul pentru reprezentantii ONG-urilor din orasele Alba Iulia, Buzau si Slobozia. In ceea ce priveste principiile orizontale, criteriile de selectie a beneficiarilor cursurilor pentru personalul ONG vor contine, in mod explicit, mentiunea respectarii principiului egalitatii la sanse. In continutul modulelor de formare, se vor include informatii cu privire la principiile transversale, vizând sensibilizarea si constientizarea cu privire la egalitatea la sanse, nondiscriminare si dezvoltare durabila.

Formatorii locali vor aplica metodologia de formare insusita in urma Atelierului de lucru in 3 serii de curs cu tema ” POLITICI PUBLICE – informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului ” , câte o serie pentru fiecare localitate: Alba Iulia, Buzau, respectiv Slobozia. Structura cursului va respecta structura modelului de formare. La cele 3 cursuri, vor participa 60 de persoane din ONG-uri. Spatiile de formare vor fi asigurate cu sprijinul DGASPC-urilor din judetele respective; in acest sens, CRIPS va incheia conventii de colaborare cu DAGSPC-urile din Alba, Buzau si Ialomita.

Intreaga activitate de organizare si evaluare cursuri pentru personalul ONG cuprinde, transversal, supervizarea formatorilor locali de catre responsabilul de formare si expertul protectia copilului CRIPS pe intreaga durata de desfasurare. Supervizarea presupune acordare de sprijin documentar si metodologic, consiliere, schimb de informatii privind antrenarea grupului de cursanti, alte aspecte legate de calitatea cursurilor si monitorizare prin mijloace de comunicare bilaterala sau in retea: email, skype, telefonie mobila.

A3 - Elaborare si difuzare kit pedagogic ”POLITICI PUBLICE – informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului”

KIT-ul pedagogic cu tema ”POLITICI PUBLICE – informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului” include, intr-un format revizuit si usor de aplicat in activitati de formare, resurse text (curriculum, manualul formatorului, agenda, suport de curs, fise de practica si metodologie de evaluare), precum si resurse video. Materialul video aduce un plus de valoare cursului prin imbunatatirea interactivitatii formator – cursant.

KIT-ul va fi distribuit exclusiv in format electronic si se va publica pe urmatoarele site-uri:

In ceea ce priveste aplicarea principiilor orizontale, se vor avea in vedere urmatoarele:

 • In selectionarea formatorilor participanti la seminar, pe lânga criteriile profesionale – care primeaza – se va respecta principiul egalitatii la sansa si al nediscriminarii;
 • Materialele utilizate in cadrul seminarului de formare pentru lansarea si diseminarea kit-ului pedagogic, metodele si tehnicile formative propuse vor asigura participarea egala a cursantilor din grupul tinta.
 • Se va respecta principiul dezvoltarii durabile prin faptul ca diseminarea kit-ului pedagogic va fi exclusiv in format electronic si nu tiparit.
 • Personalul implicat si grupurile tinta vor beneficia de informare cu privire la regulile de conduita si masuri de protectie in situatii de urgenta.

A4 - Realizare, dezvoltare si actualizare website si grup de discutii specializat ”Dialog social si civic pentru voluntariat in interesul copilului.”

Instrumentul care se dezvolta in cadrul acestei activitati cuprinde un website ”Dialog social si civic pentru voluntariat in interesul copilului” si, in strânsa legatura cu acesta, un grup de discutii pe Facebook.

Proiectarea website-ului ”Dialog social si civic pentru voluntariat in interesul copilului” se bazeaza pe necesitatea unui instrument de dialog social si civic prin intermediul caruia ONG-urile cu activitati legate de protectia copilului si educatie sa aiba, cu usurinta, acces la informatii despre politici publice relevante in domeniu si, mai ales, sa se poata exprima publicând informatii despre proiectele si experientele lor, formulând opinii si propuneri alternative la politici publice, luând atitudine fata de initiative ale sectorului public.

Pagina web ” Dialog social si civic pentru voluntariat in interesul copilului ” va fi publicata in luna a cincea a de derulare a proiectului si lansarea va fi anuntata, prin email, catre min. 200 de destinatari din rândul ONG-urilor si institutiilor publice. Administrarea si dezvoltarea site-ului vor avea caracter permanent, cu cel putin 2 actualizari lunare.

In prima luna dupa lansarea site-ului, se va constitui un grup de discutii pe Facebook. Pentru dinamizarea dezbaterilor, vor fi antrenati membrii echipei de proiect, formatorii implicati in proiect, cursantii din ONG-uri, reprezentanti ai altor ONG-uri si ai institutiilor publice. Grupul va fi deschis tuturor ONG-urilor si institutiilor interesate, va fi mentinut si moderat.

A5 - Elaborare, dezbatere si promovare propunere alternativa vizând cadrul metodologic de implementare a Legii voluntariatului pentru respectarea drepturilor copilului.

Prezenta activitate este, in ansamblul ei, un proces concret de elaborare si promovare a unei politici publice alternative, la care participa echipa de proiect – cu consultarea ONG-urilor, a institutiilor publice relevante, a parintilor, educatorilor din serviciile rezidentiale si a copiilor (atât copiii voluntari, cât si copiii beneficiari ai serviciilor de voluntariat).

Obiectivul specific 4 al proiectului a fost definit pornind de la identificarea unei probleme: aspectele specifice de protectie a copilului nu sunt specificate in legislatia referitoare la voluntariat (legea 78 / 2014, completata de legea nr. 175 / 2016) in ceea ce priveste atât copilul voluntar, cât si copilul beneficiar de voluntariat. Aceste constatari sunt la baza elaborarii metodologiei de analiza si constatare.

Analiza urmareste sa se intocmeasca un dosar documentar care evidentiaza lipsa cadrului metodologic specific voluntariatului cu si pentru copil, prevederi legale referitoare la respectarea si promovarea drepturilor copilului care au legatura cu politicile ce vor fi ameliorate, precum si experiente practice in acest domeniu, potentiale solutii, exemple de buna practica si alte demersuri in acest sens, initiate de catre organizatii nonguvernamentale. Dosarul documentar astfel intocmit va constitui baza pentru elaborarea propunerilor alternative.

Concomitent cu analiza, se organizeaza intâlnirea Grupului Consultativ, precum si schitarea propunerii alternative vizând cadrul metodologic de implementare a legii voluntariatului pentru respectarea drepturilor copilului. Grupul Consultativ este un element cheie in procesul de elaborare a propunerii alternative, deoarece reuneste persoane cu experienta in domeniu, a caror opinie este utila in argumentarea si formularea propunerii alternative.

Dupa organizarea Grupului Consultativ se elaboreaza draftul I al propunerii alternative la politica publica. Elaborarea draftului I este urmata de un proces consultativ, dupa cum urmeaza:

 • Difuzarea prin email, spre consultare, a draftului I al propunerii alternative, insotit de un chestionar de consulare, catre ONG-uri participante si / sau relevante, DGASPC-uri din tara
 • In judetele Buzau si Ialomita se organizeaza câte un atelier-dezbatere de consultare a copiilor voluntari si ai parintilor acestora. La fiecare atelier participa, in medie, 10 copii voluntari, 4 parinti, 2 persoane din partea DGASPC, 1 persoana din partea ISJ sau a unei unitati de invatamânt.
 • In judetul Alba se organizeaza un atelier de consultare a copiilor beneficiari de voluntariat – din servicii rezidentiale si din centre de zi si a educatorilor acestora. La atelier vor participa 10 copii, 3 educatori, 1 reprezentant DGASPC, 1 persoana din partea ISJ sau din partea unei unitati de invatamânt.

Fiecare atelier-dezbatere este pregatit si organizat cu implicarea unui consultant local. Propunerea de politici alternative se definitiveaza prin integrarea, in varianta draft I, a tuturor concluziilor relevante rezultate din consultarea prin email si din atelierele-dezbatere.

Expertul jurist realizeaza forma finala a propunerii alternative; textul acesteia se va include intr-o brosura ce devine rezultat final al activitatii A5 – propunerea de politica publica. Brosura va fi realizata atât in versiune electronica (publicabila pe site si transmisibila prin email), cât si in format tiparit – difuzabila la conferinta de inchidere a proiectului.

Ulterior elaborarii formei finale a propunerii alternative, se elaboreaza Planul de Promovare al carui scop este ca propunerea de politica publica sa fie acceptata.

Ultimele 4 luni de implementare a proiectului sunt dedicate aplicarii Planului de Promovare a propunerii alternative catre institutiile publice centrale, in principal Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, dar si catre institutii publice locale, ONG-uri si mass media.

Toate demersurile Planului de Promovare vizeaza acceptarea propunerii, printr-o scrisoare pozitiva din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.

Activitate transversala – informare, comunicare si promovare proiect.

 • Organizarea unui seminar de lansare a proiectului;
 • Realizarea de materiale informative si promovare; aplicarea de masuri de informare si publicitate in cadrul tuturor activitatilor;
 • Organizarea unei conferinte de inchidere a proiectului.

Rezultate urmarite in implementarea proiectului:

 • 60 de persoane din cadrul ONG-urilor instruite in domeniul ”POLITICI PUBLICE” – informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului.
 • Participând la un curs al carui obiectiv pedagogic este imbunatatirea competentelor in elaborarea si promovarea de propuneri alternative de politici publice pentru respectarea drepturilor copilului in actiunile de voluntariat, cele 60 de persoane din ONG-urile mentionate vor aplica competentele dobândite in ONG-urile lor, asigurându-se o capacitate crescuta a organizatiilor de a interveni activ in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, inclusiv pe alte teme. Prin instruire teoretica si practica de calitate, cursantii isi vor insusi metode si tehnici in etapele de elaborare a unei propuneri alternative; participând la evaluare, vor demonstra insusirea competentelor si vor obtine certificate. Competentele dobândite sunt transferabile - pe termen scurt, mediu si lung si catre alte teme de interes pentru ONGurile beneficiare.

 • Kit pedagogic de formare a personalului din ONG-uri pe tema ”POLITICI PUBLICE” – informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului.
 • Impactul formativ al proiectului este substantial dezvoltat prin realizarea unui Kit pedagogic cu tema ”POLITICI PUBLICE - informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului”, care include resurse text si video; dupa finalizarea celor 3 serii de curs in care s-a aplicat modelul de formare elaborat in A2, se evalueaza cursurile si se revizuieste modelul de formare, apoi se completeaza cu un video pedagogic relevant. Kit-ul pedagogic se definitiveaza si se publica pe website-uri, putând fi astfel accesat si utilizat de toti formatorii interesati, in beneficiul personalului din ONG-uri.

 • Personal din ONG-uri format pentru a implementa modelul de formare ” POLITICI PUBLICE ” – informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului – 8 formatori din reteaua de formatori ” EDUC Trainer ” a Asociatiei CRIPS.
 • Dupa finalizarea Kit-ului pedagogic, un numar de 8 formatori din reteaua de formatori „ EDUC Trainer ” a asociatiei CRIPS (din Bucuresti si din alte judete, cu exceptia judetelor Alba, Buzau si Ialomita, in care s-au organizat cursuri A2) beneficiaza de un seminar de formare pentru aplicarea kit-ului pedagogic cu tema „ POLITICI PUBLICE - informare, participare si dialog pentru voluntariat in interesul copilului ” . Acesti 8 formatori isi perfectioneaza astfel competentele de instruire pe tema data (fapt demonstrabil prin parcurgerea unei proceduri de evaluare).

 • Website si grup de discutii pe retele de socializare (Facebook) – instrument de dialog social si civic pentru voluntariat in interesul copilului.
 • Prin proiectarea, lansarea si dezvoltarea website-ului „ Dialog social si civic pentru voluntariat in interesul copilului ” ss a grupului de discutii aferent , ONG-urile din protectia copilului / educatie vor beneficia de un instrument util care le permite sa gaseasca cu usurinta acces la informatii despre politici publice relevante pentru domeniul de activitate si, mai ales, sa se poata exprima, publicând informatii despre proiectele si experiensele lor, formulând opinii si propuneri alternative la politici publice, luând atitudine fata de initiative ale sectorului public.

 • Politica publica alternativa vizând cadrul metodologic de implementare a Legii voluntariatului pentru respectarea drepturilor copilului, promovata si acceptata.
 • Politica publica alternativa vizând cadrul metodologic de implementare a Legii voluntariatului pentru respectarea drepturilor copilului, promovata si acceptata in cadrul proiectului; se implementeaza o activitate complexa de elaborare si promovare a unei propuneri de politica publica alternativa vizând cadrul metodologic de implementare a Legii voluntariatului pentru respectarea drepturilor copilului, la care participa echipa de proiect cu consultarea ONGurilor, a institutiilor publice relevante, a parintilor, educatorilor din servicii rezidentiale si a copiilor (atât copii voluntari, cât si copii beneficiari ai actiunilor de voluntariat). Promovarea propunerii, dupa elaborare, se va face in principal in relatia cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.


Prima pagina Noutati Despre proiect Rezultate Resurse documentare Comunitatea DAP Dialog social si civic Grupul de discutii Contact